Gázszerelői igazolvány kiváltása, meghosszabbítása

AKTUÁLIS GÁZSZERELŐI NYILVÁNYTARTÁS

A földgázellátásról szóló 2008. év XL. törvény (továbbiakban: GET.) 88. §-ának 2019. december 17-én megjelent módosítása értelmében a csatlakozóvezeték- és a felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenység folytatására irányuló szándékot a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Magyar Mérnöki Kamarához kell bejelenteni.

A fentiekkel összefüggően korábban a Kormányhivatalok által vezetett „gázszerelői hatósági nyilvántartást” 2020. január 1-jét követően a Magyar Mérnöki Kamara vezeti!

A jogszabály a feladatot a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe utalta, ezért felhívjuk figyelmét, hogy a területi kamarák ebben a kérdésben nem járnak el.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentésnek tartalmazna kell 42/2017.(XII.11.) NGM rendeletben részletezett adatokat, és a kötelezően csatolandó következő mellékleteket:

Költségek:

  1. szakképesítésről szóló eredeti bizonyítvány vagy hiteles másolata, (ha 5 évnél régebbi továbbképzési tanúsítvány);
  2. szakirányú szakmai gyakorlat igazolása;
  3. igazolványkép (2 db, egy évnél nem régebbi);
  4. hosszabbítás esetén továbbképzési igazolás (1 éven belüli);
  5. hosszabbítás esetén a korábbi gázszerelői igazolvány;
  6. a díj befizetéséről szóló igazolás.

A díjrendelet értelmében a nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, az igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a díja 7 500 Ft

A díjat a Magyar Mérnöki Kamara Budapest Bank 10102086-68905702-00000007 számú számlájára kell átutalással megfizetni

Ügyintézés helyszíne:

Az igazolvánnyal, nyilvántartásba vétellel, módosítással kapcsolatos ügyeket lehetősége lesz intézni, előzetes elektronikus beküldést követően személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton a Magyar Mérnöki Kamaránál. 1117 Budapest, Szerémi út
Ügyfélszolgálat elérhetősége: gazszerelok@mmk.hu címmel, ahol a rendszer végleges kialakításáig az érdeklődők információt kérhetnek.

Kérjük, ha kérdése van első lépésben ezen a fórumon érdeklődjön!

Ügyintézés határideje

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény értelmében, amennyiben minden feltétel rendben van 8 nap.

BŐVEBB INFORMÁCIÓT AZ ALÁBBI LINKEN TALÁL:

https://mmk.hu/informaciok/hirek/gazszerelok-nyilvantartasa-20200108

 

Széchenyi 2020