Minőségpolitika

A DUNAGÁZ ZRT. MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA

A DUNAGÁZ Zrt. Vezetőségének célja, hogy olyan képzésekkel és szolgáltatásokkal álljon a megrendelői, a képzésben résztvevők rendelkezésére, amely magas szintű megfelelőséget jelent a hazai szakmai és az Európai Uniós követelményeknek.

Célunk elérése érdekében:

1) A mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően képzéseinket olyan minőségben kínáljuk ügyfélkörünknek, amely megfelel az érvényes külső normatív
dokumentumok követelményrendszerének.
2) Elkötelezettek vagyunk a szakmai követelmények messzemenő teljesítése, a minőségirányítási rendszer és a szakmai munka folyamatos fejlesztése iránt.
3) A DUNAGÁZ Zrt. minőségpolitika megvalósítására és a vevői elégedettség növelése érdekében, az oktatási, vizsgáztatási tevékenységére, valamint a szolgáltatásokra vonatkozóan
MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti, valamint az 11/2020. (II.7.) Kormány rendelet szerinti Minőségirányítási rendszert működtet, melyet folyamatosan összhangba hoz a
szervezet működési elveivel és szervezeti kultúrájával.
4) A DUNAGÁZ Zrt. minőségirányítási rendszerét a kockázatalapú gondolkodásmód széles körű alkalmazásával működteti.
5) Vevőink, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók igényeit, elvárásait folyamatosan felmérjük, ennek érdekében közvetlen, folyamatos kapcsolatokat építünk és ápolunk.
Vevőink, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók elégedettségét folyamatosan mérjük és ennek eredményei alapján fejlesztjük tevékenységünket.
6) A munkatársainkat úgy motiváljuk, felelősségüket úgy szabályozzuk és tudatosítjuk, hogy munkájuk minősége mind a vevő, a munkáltatók, az oktatók mind a DUNAGÁZ Zrt.
elvárásait a legteljesebb mértékben kielégítse. Munkatársainkat folyamatosan képezzük annak érdekében, hogy megfeleljenek a változó követelményeknek. Kiemelten fontosnak
tartjuk munkatársaink önálló kezdeményezőkészségét, felelősség vállalását és innovatív szellemét, segítjük ezen képességeik fejlesztését.
7) A gyakorlati oktatással kapcsolatos feladataink magasabb szintű végrehajtásához az infrastrukturális, technikai és személyi hátterünket folyamatosan karbantartjuk és
fejlesztjük. Valamennyi munkatársunktól elvárjuk, hogy gondos és igényes munkájával erősítse az intézmény szakmai tekintélyét.
8) Külső szolgáltatóinktól elvárjuk, hogy ismerjék Társaságunk Minőségirányítási Rendszerét, ezzel azonosuljanak és tevékenységük során eszerint járjanak el.
9) A képzésben résztvevők számára oktatjuk minőségirányítási rendszerünket és ösztönözzük őket arra, hogy működjenek közre minőségcéljaink megvalósításában.
10) Tevékenységünket környezettudatos és energiatakarékos módon folytatjuk.
11) Minőségpolitikánk alapján intézményi stratégiát dolgoztunk ki. A minőségpolitika az intézményi stratégiával együtt érvényes.
12) Minőségpolitikánk megvalósítását a minőségcéljaink meghatározásával és folyamatos értékelésével biztosítjuk és minden vezetőségi átvizsgálás alkalmával felülvizsgáljuk.

Kelt: Dorog, 2020. június 30.

Jóváhagyom:

Gáspár Marietta Zsanett
Vezérigazgató

Széchenyi 2020